Podologie

Wat is podologie?

Podologie is een paramedische discipline die gespecialiseerd is in het functioneren van de voet in relatie met het lichaam.

Een podoloog focust zich op problemen ter hoogte van de voeten bij verschillende doelgroepen zoals: kinderen, ouderen, sporters, diabetici, reumapatiënten, … Deze problematiek kan variëren van het bewegingsapparaat tot nagel- en huidaandoeningen. Ook knieklachten, heupklachten en lage rugpijn, met de oorzaak ter hoogte van de voeten, kunnen behandeld worden.

Terugbetaling

Voor podologische zooltherapie wordt sinds 1 januari 2017 terugbetaling voorzien door Partena Ziekenfonds en sinds 1 januari 2019 geeft ook de Liberale Mutualiteit een tegemoetkoming voor onze zolen. Vanaf 1 januari 2022 fusioneren Partena Ziekenfonds en Onafhankelijk Ziekenfonds. Zij gaan vanaf nu als HELAN door het leven en voorzien nog steeds een terugbetaling van de zolen. De overige mutualiteiten bieden geen tussenkomst voor podologische zolen. Een achterpoortje is soms de hospitalisatieverzekering, maar dit hangt van de maatschappij af.

Bij algemene voetverzorging of ‘medische pedicure‘ kan de patiënt een attest aanvragen bij zijn/haar mutualiteit, wat dan door de podoloog kan worden afgestempeld. Deze bedragen variëren tussen €12 – €60 per jaar afhankelijk van de mutualiteiten. CM heeft sinds 1 januari 2019 beslist geen terugbetaling meer te voorzien met uitzondering van diabetespatiënten.

Voor diabetische voetzorg is er een uitzondering. Sinds 2003 voorziet het RIZIV 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van een consult aan een podoloog voor diabetespatiënten die voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

  1. de patiënt moet in het bezit zijn van een diabetespas
  2. de patiënt heeft een voorschrift van de huisarts of arts-specialist met vermelding van het voetrisico
  3. de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3).

Sinds 1 januari 2016 bestaat de diabetespas niet meer. Voor de patiënt verandert er weinig of niets. De naam wordt nu: zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II” of kortweg Voortraject.

Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes ook een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar. De patiënt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. de patiënt moet een zorgtrajectcontract diabetes ondertekend hebben met zijn huisarts en specialist, de patiënt mag eventueel ook in het bezit zijn van een diabetespas (niet verplicht)
  2. de patiënt heeft een voorschrift van de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend, het voorschrift vermeldt dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten
  3. de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3).

Meer info over terugbetaling vind je op:

Document van het RIZIV
website van de Christelijke Mutualiteit
website van het Neutraal Ziekenfonds
website van de Bond Moyson
website van de Liberale Mutualiteit
website van HELAN

Lijst met alle mutualiteiten in Vlaanderen vind je op de website van het RIZIV.